آموزشگاه راه تمدن

به پشتیبانی نیاز دارید؟   info@rahetamadon.com   11830466-120

کارگاه نکته و تست آمادگی آزمون کارشناسی 97

ویژگی های دوره
  • تاریخ شروع 1397/1/22
  • مدت زمان آموزش 2 ساعت
  • هزینه 540,000 تومان
  • ثبت نام

کارگاه یک روزه نکته و تست آزمون ارشد۹۷ چهارشنبه 97/1/22 ساعت 9 الی20