آموزشگاه راه تمدن

به پشتیبانی نیاز دارید؟   info@rahetamadon.com   11830466-120

کارگاه آموزشی «آئين دادرسي كيفري(مصوب 1392) در پرتو نظرات شورای نگهبان»

ویژگی های دوره
  • تاریخ شروع 1397/11/1
  • مدت زمان آموزش 4 ساعت
  • هزینه 50,000 تومان
  • ثبت نام

محورهاي دوره: -حق شكايت كيفري -حقوق متهم و زنداني در نظرات شوراي نگهبان -حق خلوت و گستره اختيارات ضابطين دادگستري -خسارات قابل مطالبه ناشي از جرم -روند رسيدگي به جرايم منافي عفت -صلاحيت محاكم نظامي -جنون و تأثير آن در مسئوليت كيفري