آموزشگاه راه تمدن

به پشتیبانی نیاز دارید؟   info@rahetamadon.com   11830466-120

تیم ما

با تیم قدرتمند ما بیشتر آشنا شوید!

دکتر ایمان حسین پور

حقوقی

دکتر حسن فدایی

حقوقی

دکتر محمد کاظم بیات

حقوقی

دکتر مرتضی گودرزی

حقوقی

دکتر میترا ضرابی

حقوقی

دکتر نور محمد صبری

حقوقی

مهندس میلاد فروغی

- فارغ التحصیل رشته مهندسی مالی از دانشگاه تهران - مدیر پروژه ها و تامین منابع صندوق ذخیره فرهنگیان -مدرس دوره های ارزیابی اقتصادی و مالی طرح های سرمایه گذاری - تحلیلگر شرکت های هلدینگ و سرمایه گذاری در کشور