آموزشگاه راه تمدن

به پشتیبانی نیاز دارید؟   info@rahetamadon.com   11830466-120
جستجو دوره در دسته دپارتمان مالی و اقتصاد
جمع بندی و مرور دروس آزمون دکتری 97 ویژه رشته های مدیریت و مالی


400,000 تومان

جمع بندی و مرور دروس کنکور دکتری 97 رشته اقتصاد


220,000 تومان

دوره طراحی سیستم معاملاتی خودکار به زبان Mq14


550,000 تومان

تنظیم و ثبت صورتجلسات و تصمیمات در شرکت های تجاری


100,000 تومان