آموزشگاه راه تمدن

به پشتیبانی نیاز دارید؟   info@rahetamadon.com   11830466-120
جستجو دوره در دسته دپارتمان حقوق
دوره آمادگی آزمون ارشد حقوق تجارت بین الملل


1,080,000 تومان

دوره آمادگی آزمون ارشد حقوق عمومی


1,256,000 تومان

دوره آمادگی آزمون دکتری حقوق جزا


1,420,000 تومان

دوره آمادگی آزمون دکتری حقوق خصوصی


1,740,000 تومان

دوره آمادگی آزمون ارشد حقوق خصوصی


1,616,000 تومان

دوره آمادگی آزمون ارشد حقوق جزا


1,120,000 تومان

دوره آمادگی آزمون دکتری حقوق بین الملل


1,120,000 تومان

دوره ی طلایی جهت تصدی منصب قضا


3,718,000 تومان

قواعد عمومی تنظیم قردادهای بین المللی


50,000 تومان

تکنیک های موفقیت و نحوه مطالعه آزمون سردفتری


1,280,000 تومان

کلاس تجارت دوره آمادگی آزمون سردفتری ۹۷


200,000 تومان

دوره 90 روزه مرور، جمع بندی، نکته گویی و تست


1,940,000 تومان

درس احکام شرعی آمادگی آزمون سردفتری۹۷


50,000 تومان

دوره دوم کلاس های آمادگی آزمون سردفتری 97


240,000 تومان

نکته و تست آمادگی آزمون سردفتری97


150,000 تومان