آموزشگاه راه تمدن

به پشتیبانی نیاز دارید؟   info@rahetamadon.com   11830466-120
جستجو دوره در دسته دپارتمان هنر
آشنایی با سلفژ


130,000 تومان

آشنایی با موسیقی فیلم


130,000 تومان

دوره های آموزشی-کاربردی


540,000 تومان

آشنایی با موسیقی ترانه


130,000 تومان

آشنایی با هارمونی


130,000 تومان

آشنایی با ردیف های ایرانی


130,000 تومان

آموزش مقدماتی فتوشاپ


300 تومان

آموزش مقدماتی کارگردانی مستند


150 تومان

آموزش مقدماتی نقاشی دیجیتال


400 تومان

آموزش مقدماتی موشن گرافیک


400 تومان