آموزشگاه راه تمدن

به پشتیبانی نیاز دارید؟   info@rahetamadon.com   11830466-120

نکته و تست آمادگی آزمون سردفتری97

دسته بندی: دپارتمان حقوق
ویژگی های دوره
  • تاریخ شروع 1397/4/15
  • مدت زمان آموزش 6
  • گواهی نامه پایان دوره خیر
  • هزینه 150,000 تومان
  • ثبت نام

دوره دوم آمادگی آزمون سردفتری 97