آموزشگاه راه تمدن

به پشتیبانی نیاز دارید؟   info@rahetamadon.com   11830466-120

دوره ی نکته تست و جمع بندی آزمون کارشناسی رسمی دادگستری رشته راه و ساختمان

دسته بندی: دپارتمان مهندسی
ویژگی های دوره
  • تاریخ شروع 1396/12/8
  • مدت زمان آموزش 30
  • گواهی نامه پایان دوره خیر
  • هزینه 300,000 تومان
  • ثبت نام

فوری                         فوری                  فوری

دپارتمان راه و ساختمان راه تمدن برگزار میکند

دوره نکته و تست و جمع بندی آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته راه و ساختمان