آموزشگاه راه تمدن

به پشتیبانی نیاز دارید؟   info@rahetamadon.com   11830466-120

دوره طراحی سیستم معاملاتی خودکار به زبان Mq14

ویژگی های دوره
  • تاریخ شروع 1397/3/31
  • مدت زمان آموزش 32
  • گواهی نامه پایان دوره خیر
  • هزینه 550,000 تومان
  • ثبت نام

زمان 31 خرداد، 1 و 7 و 8 تیرماه به مدت 32 ساعت

 

مدرس : مهندس سید حجت وکیلی