آموزشگاه راه تمدن

به پشتیبانی نیاز دارید؟   info@rahetamadon.com   11830466-120

آموزش مقدماتی موشن گرافیک

دسته بندی: دپارتمان هنر

ویژگی های دوره
  • تاریخ شروع 1397/12/20
  • مدت زمان آموزش 28
  • مهلت ثبت نام 1397/12/20
  • گواهی نامه پایان دوره بله
  • هزینه 400 تومان

آموزش مقدماتی موشن گرافیک با فرآیند عملی آموزش