آموزشگاه راه تمدن

به پشتیبانی نیاز دارید؟   info@rahetamadon.com   11830466-120

آموزش مقدماتی نقاشی دیجیتال

دسته بندی: دپارتمان هنر

ویژگی های دوره
  • تاریخ شروع 1397/12/15
  • مدت زمان آموزش 24
  • مهلت ثبت نام 1397/12/15
  • گواهی نامه پایان دوره بله
  • هزینه 400 تومان

لذت نقاشی را با یادگیری نقاشی دیجیتال تجربه کنید

استاد برتر کشور کمیل کریمی

واقعیت تصویر را لمس کنید