آموزشگاه راه تمدن

به پشتیبانی نیاز دارید؟   info@rahetamadon.com   11830466-120

آموزش مقدماتی کارگردانی مستند

دسته بندی: دپارتمان هنر

ویژگی های دوره
  • تاریخ شروع 1397/12/15
  • مدت زمان آموزش 15
  • مهلت ثبت نام 1397/12/15
  • گواهی نامه پایان دوره بله
  • هزینه 150 تومان

با شرکت در این دوره هر آنچه در مورد کارگردانی مستند لازم است را فرا بگیرید

ثبت­نام

09013033062