آموزشگاه راه تمدن

به پشتیبانی نیاز دارید؟   info@rahetamadon.com   11830466-120

آموزش مقدماتی فتوشاپ

دسته بندی: دپارتمان هنر
ویژگی های دوره
  • تاریخ شروع 1397/12/10
  • مدت زمان آموزش 25
  • گواهی نامه پایان دوره بله
  • هزینه 300 تومان
  • ثبت نام

با شرکت در این دوره هر آنچه در مورد طراحی با فتوشاپ لازم است را فرا بگیرید

ثبت­نام

09013033062