آموزشگاه راه تمدن

به پشتیبانی نیاز دارید؟   info@rahetamadon.com   11830466-120
جستجو دوره بین تمامی دوره ها
آموزش مقدماتی موشن گرافیک


400 تومان

آموزش مقدماتی نقاشی دیجیتال


400 تومان

آموزش مقدماتی کارگردانی مستند


150 تومان

آموزش مقدماتی فتوشاپ


300 تومان

دوره آمادگی آزمون وکالت و قضاوت سال 1398


3,000,000 تومان

دوره نکته و تست آمادگی آزمون وکالت 97


580,000 تومان

دوره نکات طلایی حقوق مدنی


200,000 تومان

کلاس نکات طلایی آیین دادرسی مدنی


200,000 تومان

دوره آموزشی کارشناس رسمی دادگستری راه و ساختمان


200,000 تومان

نکته و تست آمادگی آزمون سردفتری97


150,000 تومان

کار گاه آموزشی کارشناس رسمی دادگستری راه و ساختمان


500,000 تومان

دوره ی نکته تست و جمع بندی آزمون کارشناسی رسمی دادگستری رشته راه و ساختمان


300,000 تومان

تنظیم و ثبت صورتجلسات و تصمیمات در شرکت های تجاری


100,000 تومان

نکات طلایی موفقیت


1,400,000 تومان

دوره های آموزشی-کاربردی


540,000 تومان