آموزشگاه راه تمدن

به پشتیبانی نیاز دارید؟   info@rahetamadon.com   11830466-120

چهارمین جشنواره روز پروژه در دانشگاه تهران برگزار می‌شود

به گزارش روابط عمومی دانشگاه تهران، چهارمین جشنواره پروژه‌های کارشناسی با عنوان «روز پروژه» از سوی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران، ۱۹ شهریور ۱۳۹۷ در پردیس ۲ دانشکده‌های فنی برگزار می‌شود.

گفتنی است که تاکنون سه جشنواره روز پروژه در پردیس دانشکده‌های فنی دانشگاه تهران با هدف معرفی کارهای علمی و پژوهشی دانشجویان و برقراری ارتباط دانشجویان پژوهشگر با بخش صنعت و جامعه برگزار شده است.اشتراک گذاری این صفحه: