آموزشگاه راه تمدن

به پشتیبانی نیاز دارید؟   info@rahetamadon.com   11830466-120

دوره نکته و تست آزمون کارشناسی رسمی در رشته راه و ساختمان برگزار شد

دوره نکته و تست آزمون کارشناسی رسمی در رشته راه و ساختمان در تاریخ های۸ و ۹ و ۱۰ اسفندماه با حضور جمع کثیری از مهندسان و تدریس مهندسان آقای بیات و آقای غلامی مدرس و مولف دروس دانشگاهی و نظام مهندسی برگزار گردید .
در روز اول این دوره تمامی مباحث مصالح شناسی و راه سازی و قوانین و ضوابط شهرسازی مورد بحث و تدریس قرارگرفته و تست ها مربوطه زده شد و در روز دوم ۹ اسفند ماه مباحث خاک و پی و استاتیک صبح و مباحث بارگزاری و زلزله و بخشی از بتن آرمه تدریس و نکات کلیدی گفته شد و در روز سوم ۱۰ اسفند مباحث فولادی وبتن ارائه گردید و تست های مربوط به این بخشها زده شد .
در پایان نیز جزوات و نمونه سوالات آزمون های سال گذشته مربوطه تحویل مهندسین قرارگرفت .اشتراک گذاری این صفحه: