آموزشگاه راه تمدن

به پشتیبانی نیاز دارید؟   info@rahetamadon.com   11830466-120

دوره ی آمادگی آزمون سرد دفتری (جزا)

اولین جلسه کلاس جزا (عمومی - اختصاصی) دوره آمادگی آزمون سردفتری ۹۷ در روزهای پایانی سال ۲۵ اسفند ۹۶ برگزار گردید .
در ابتدا جناب آقای دکتر نورمحمد صبری مواردی را از باب مشاوره اصولی و منطقی نحوه مطالعه و روش های موفقیت در آزمون را یادآور شده و خاطرنشان ساختند با چنین روشی می توانید جزا را ۱۰۰ بزنید .اشتراک گذاری این صفحه: