آموزشگاه راه تمدن

به پشتیبانی نیاز دارید؟   info@rahetamadon.com   11830466-120

كنگره ملي"وقف، حماسه اقتصادي و سبك زندگي اسلامي"

تاریخ برگزاری کنگره:1395/10/15

مکان برگزاری: سالن شهید چمران دانشگاه تربیت مدرس

برگزار کنندگان: اداره کل اقاف و امور خیریه استان تهران، روابط عمومی دانشگاه امام صادق(ع)، کانون اندیشه آفرینان جوان و موسسه راه تمدن 


اشتراک گذاری این صفحه:

شرکت در همایش

  • تاریخ شروع 1395/10/15
  • ساعت شروع 08:00:00
  • تاریخ پایان 1395/10/15
  • ساعت پایان 14:00:00
  • مهلت خرید 1395/10/15
  • 00:00:00
  • مجموع 1000
  • رزرو شده 0
  • هزینه رایگان